Stołówka z kuchnią - początek budowy lipiec 2019 r

  • Prace przy budowie stołówki ruszyły w lipcu 2019 roku. Na początku trzeba było przygotować teren, wykarczować sporą ilość drzew i krzaków łącznie z korzeniami. Jakby mało było tego, koniecznie należało wypalić miejsce po korzeniach, aby w przyszłości nie odrodziło się w środku budynku. Prace te pochłonęły dużo czasu i sił. 
  • W październiku  2019 r rozpoczęto wykopy fundamentów w twardym żwirowo – skalistym podłożu, a 13 listopada zalano pierwszą ławicę i tempo prac ruszyło mocno do przodu. Wylewka na całości budynku ukończona została dokładnie we wigilię 24. 12. 2019 roku.
  • Od stycznia 2020 roku prace posuwały się szybko. Do marca br postawiono ściany tego największego budynku i rozpoczęto przygotowania konstrukcji dachu. Jednocześnie zakupiono blachę i potrzebne elementy stalowe.

Konstrukcja dachowa na stołówce - maj 2020 r

X